SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Matricaria Chamomilla s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, Identifikační číslo: 02362597, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218592 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V případě poskytnutí své fotografie souhlasím s tím, že veškeré fotografie, které nahraji do systému, budou veřejně dostupné a tyto fotografie jsou poskytovány zcela dobrovolně.

Dále beru na vědomí, že na stránky receptarna.cz nesmím vkládat takové fotografie, které porušují autorská práva nebo jiná práva dalších subjektů nebo platné obecně právní normy České Republiky.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@receptarna.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů – pod registračním číslem subjektu 00052292. Více informací na www.uoou.cz.

Správce dále prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.